INDUSTRISERVICE

Verkstedsflytting

Totalflytting fra maskiner til traverser.

Maskinflytting

Vi flytter alle maskiner og spesialproduksjonslinjer.

Maskintransport

Vi har kapasitet opp til 70 tonn om gangen.

Demontering og montering av CNC verkstedsmaskiner

Vi har eget utstyr som larveføtter, hydrauliske jekker, elektriske transporthjul og transportmidler.

Lagerplass

Trenger du lagerplass mellom flytting så ordner vi det også. Vi har god lagerkapasitet og lokaler.